user_mobilelogo
VŠECHNY BYTY A PARKOVACÍ STÁNÍ VYPRODÁNY!
Toggle Bar

Rozhodli jste se pro koupi bytu? Splácení bude probíhat v těchto milnících:

1. Předběžná rezervace

Sdělte nám Váš zájem. Domluvíme si schůzku, kde zodpovíme veškeré Vaše dotazy. Následuje uzavření rezervační smlouvy. Od této chvíle Vám garantujeme, že na Vámi vybraný byt už neuzavřeme jinou Rezervační smlouvu. Zaplacením rezervačního poplatku je rezervace dokončena.

Odhadovaný termín: Q1/2018

2. Získání stavebního povolení

Po získání stavebního povolení Vás vyzveme k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSBK) na Vámi rezervovaný byt. Smlouva obsahuje mimo jiné splátkový kalendář, dále podstatné náležitosti kupní smlouvy a podmínky, za kterých bude uzavřena. Tato SoSBK slouží také jako podklad pro možné vyřízení hypotečního úvěru.

Po podpisu SoSBK budete hradit první zálohu ve výši 15% ceny bytu popř. garáže. V této platně bude zúčtován Rezervační poplatek, který jste hradili v bodu 1.

Odhadovaný termín: Q2/2018

3. Hrubá stavba

Po dokončení hrubé stavby bytového domu budete hradit další zálohu ve výši 35% ceny bytu popř. garáže. Hrubou stavbou se rozumí stojící dům bez oken a dveří, bez fasády a vnitřních příček s kompletní střechou. Detaily bude obsahovat SoSBK.

Odhadovaný termín: (SO 01) Q4/2019 a (SO02) Q3/2019

4. Dokončení vnitřních částí stavby

Po dokončení vnitřních částí stavby budete hradit další zálohu ve výši 35 % ceny bytu popř. garáže. Dokončení vnitřních částí stavby se rozumí dokončení vnější fasády, vnitřních zdí (příček) vč. omítek a provedení hrubé instalace rozvodu elektřiny, vody a kanalizace.

Odhadovaný termín: (SO 01) Q1/2021 a (SO 02) Q4/2020

5. Kolaudace

Po vydání kolaudačního souhlasu patřičným Stavebním úřadem, kterým bude povoleno trvalé užívání, Vás vyzveme k uzavření Kupní smlouvy (KS). Po podpisu KS budete hradit poslední splátku ve výši 15% ceny bytu popř. garáže.

Odhadovaný termín: 31.3.2021

 

Zajištění financování

Při koupi bytu můžete volit z jakékoli varianty zdroje financování, ať jde o hotovost, úvěr ze stavebního spoření, hypotéku nebo jejich kombinaci. 

IFRE a.s

tel.: +420 724 461 085 / +420 777 184475

email: info@ifre.cz

nebo se stavte: Nad Zámkem 1072, Třebíč