user_mobilelogo
VŠECHNY BYTY A PARKOVACÍ STÁNÍ VYPRODÁNY!
Toggle Bar

Zahájili jsme výstavbu nových bytů v klidném prostředí lokality Nad Zámkem v Třebíči.

Na východní části původního areálu Školního statku v Třebíč, v lokalitě Nad Zámkem, která leží asi 400 m severozápadně od centra města, západním směrem od baziliky sv. Prokopa, budujeme bezbariérové vícegenerační bytové kondominium. K dispozici budou rodinné i malometrážní byty. 

V areálu nad Zámkem vyrostou dva bytové domy. Bytový dům označený SO01 jehož půdorys je do tvaru písmene L a bytový dům označený SO02.


Oba domy svým vzhledem navazují na atmosféru bývalého hospodářského dvora, který zde by původně. Bude kladen důraz na to, aby daná lokalita tvořila jednotný harmonizující celek mezi stávajícími a novými stavbami. Atrium domů SO01, SO02 a bývalé sýpky vyplní park s místy určenými k relaxaci.

Kapacita obou domů je 32 bytů, 18 garážových stání a 14 garáži v suterénu. Rozložení bytů je řešeno tak, aby bylo možné kombinovat jednotlivé místnosti kolem bytových jader tak, aby byla zajištěna maximální variabilita velikostí bytů, dle přání zákazníků.

Dispoziční uspořádání domu respektuje zásadu návrhu pasivních domů, a to zónování domu. Obytné místnosti jsou situovány na jižní - osluněné straně bytového domu. Na severní stranu domu jsou dispozičně umísťovány ostatní místnosti.

Stavba bude zastřešena sedlovou střechou, kterou doplňují prosklené střešní prvky. Prostory obyt. místností bytů jsou prosvětlovány francouzskými okny. Velké prosklené plochy (francouzská okna) jsou orientovány jižním směrem. Zamezení přehřívání místností v letních měsících je v projektu ošetřeno stínícími prvky v podobě dřevěných předsazených lodžií.

V rámci areálu jsou navrženy zpevněné plochy (odstavná stání, přístřešky pro popelnice) a komunikace (obslužná areálová komunikace a pěší cesty). Nově navržená obslužná komunikace zpřístupňuje odstavná stání a garážová parkovací stání. Oba domy budou vybaveny trakčním bezbariérovým výtahem bez strojovny. 

 

Ojedinělá nabídka v Třebíči:

  • Klidná lokalita
  • 400m od centra Třebíče
  • 100m od zámeckého parku

 

IFRE a.s

tel.: +420 724 461 085 / +420 777 184475

email: info@ifre.cz

nebo se stavte: Nad Zámkem 1072, Třebíč