user_mobilelogo
VŠECHNY BYTY A PARKOVACÍ STÁNÍ VYPRODÁNY!
Toggle Bar

Město Třebíč zvažuje změnu současného parkoviště autobusů, před restaurací Lihovar na klidovou zónu. Tento záměr je zatím ve fázi studie. Dle této studie by mělo dojít ke změně dopravního režimu místa.

Celé řešené území navrhujeme vymezit jako obytnou zónu. Zde mohou auta stát pouze na vyznačených místech. Parkovací místa soustředíme do spodní části dvora. Zájezdním autobusům, které zde dnes vykládají turisty a v místě parkují navrhujeme umožnit vyložení turistů a vytvořit parkovací kapacitu v méně exponovaném místě mimo řešené území.
Štětová dlažba, která je použitá už v části městského parku je použitá i v širší ploše kamenného dvora a dodává mu příjemný, útulný charakter. Prostor je doplněn centrální skupinou stromů s přípravou na usazení kašny a realizací pítka a posezením na lavičkách.

 

IFRE a.s

tel.: +420 724 461 085 / +420 777 184475

email: info@ifre.cz

nebo se stavte: Nad Zámkem 1072, Třebíč