user_mobilelogo
VŠECHNY BYTY A PARKOVACÍ STÁNÍ VYPRODÁNY!
Toggle Bar

Aktuality

Město Třebíč zvažuje změnu současného parkoviště autobusů, před restaurací Lihovar na klidovou zónu. Tento záměr je zatím ve fázi studie. Dle této studie by mělo dojít ke změně dopravního režimu místa.

Celé řešené území navrhujeme vymezit jako obytnou zónu. Zde mohou auta stát pouze na vyznačených místech. Parkovací místa soustředíme do spodní části dvora. Zájezdním autobusům, které zde dnes vykládají turisty a v místě parkují navrhujeme umožnit vyložení turistů a vytvořit parkovací kapacitu v méně exponovaném místě mimo řešené území.
Štětová dlažba, která je použitá už v části městského parku je použitá i v širší ploše kamenného dvora a dodává mu příjemný, útulný charakter. Prostor je doplněn centrální skupinou stromů s přípravou na usazení kašny a realizací pítka a posezením na lavičkách.

 

Dovolte mi Vás informovat, že zahajujeme prodej posledních 6 bytů v našem projektu Bydlení u Zámku, umístěné v budově SO 01/01. V nabídce budou 3 byty 2+KK (cca 60 m2) a 3 byty 2+KK s mezonetem (cca 90 m2). Byty jsou prodávány společně s velkorysou garáží.

Pokud se pro koupi bytu rozhodnete do konce září 2019, nabízíme Vám slevu ve výši 100 000,- na daný byt.

Na základě Vašich dotazů jsme sekci "Standard interiéru" doplnili o výrobce a provedení oken. Doplňky k oknům nad rámec standardu Vám zašleme na vyžádání.

 

Dne 17.5.2018 vydal Městský úřad v Třebíči prostřednictvím odboru výstavby rozhodnutí o povolení stavby bytových domů v lokalitě Nad Zámkem.

Vyjádření je k nahlédnutí zde.

 

Na základě Vašich položených dotazů jsme provedli aktualizaci sekce Často kladené otázky a odpovědi. Podívejte se, na co se ptali jiní zájemci o projekt Bydlení u zámku.

FAQ - Často kladené otázky a odpovědi

 

 

Vzhledem k požadavkům na větší byty v domě SO 02, došlo k úpravě půdorysu ve 2.NP. Byty 2 a 3 byly upraveny na velikost 3+KK. Tím se zmenšil byt 4 na velikost 1+1. Současně s tím došlo ke změně velikosti i ke změně ceny. Více detailů najdete v podrobnostech o bytu 4. 

 

IFRE a.s

tel.: +420 724 461 085 / +420 777 184475

email: info@ifre.cz

nebo se stavte: Nad Zámkem 1072, Třebíč